LinuxZaurus/SL-B500

UPDATE Sun Jan 26 11:06:03 2003
Wiki [DoCoMo] [au] [SoftBank] [WILLCOM] [e-mobile] [WLAN] | Antenna [Ktai] [Zaurus] [WindowsMobile] [Other]
ページ一覧 [更新順] [RSS] | 差分履歴 [RSS] [差分] || 編集 | 管理 | 新規作成 | アップロード || 検索 | ヘルプ

もくじ

[↑] [編集]

日本向けLinuxZaurus第2弾?で,従来のMI-Zaurusの形状を受け継いだキーボード付き縦型の大容量バッテリを搭載したモデル・・・.

製品情報

[↑] [編集]