OpenZaurus

UPDATE Mon Feb 17 04:43:43 2003
Wiki [DoCoMo] [au] [SoftBank] [WILLCOM] [e-mobile] [WLAN] | Antenna [Ktai] [Zaurus] [WindowsMobile] [Other]
ページ一覧 [更新順] [RSS] | 差分履歴 [RSS] [差分] || 編集 | 管理 | 新規作成 | アップロード || 検索 | ヘルプ

もくじ

[↑] [編集]

SL-Zaurusで動くOpen Sourceなプロジェクトです.

一行コメント

[↑] [編集]

OpenZaurusって何?

[↑] [編集]